Vår pedagogik

Leken

Vi på Förskolan Skruven är medvetna om lekens grundläggande betydelse för barns utveckling och lärande. Vi prioriterar leken och anser…

Naturvetenskap Teknik Matematik

Vi tillbringar mycket av vår tid utomhus. Vi leker och lär i vår närmiljö och vi anpassar utomhusvistelsen efter väder…

Språk och kommunikation

Språk och kommunikation går som en röd tråd genom hela verksamheten. Vi använder medvetet olika rutinsituationer för att stimulera barnens…

Vill du ansöka om en plats för ditt barn?