6.30 Öppnar vi Skruven. Vi försöker att skapa en lugn och skön atmosfär med hjälp av levande ljus och lugna aktiviteter, så att alla har möjlighet att ta sig an dagen i sin egen takt. Kuddar, madrasser och sagoböcker finns tillgängliga för den som önskar.

8.00  Serveras en väl balanserad frukost som barn och personal äter tillsammans. Vi försöker att i möjligaste mån invänta varandra för att förstärka den lugna stunden.

9.30 Morgonsamling med fruktstund. På samlingen samtalar vi om vad som händer under dagen, dagens värd bjuder på frukt och presenterar dagens lunch. Sång och musik, språk- och matematiska lekar finns också med i planeringen. Därefter jobbar vi med olika projekt.

Vår veckoplanering ser i nuläget ut på detta vis:

Måndag: Utedag med fokus på rörelse och motorik

Tisdag: Gruppverksamhet i mindre grupper med olika aktiviteter vi  jobbar utifrån våra prioriterade mål och väver ihop det med barnens intressen.

Onsdag: Utedag med utflykt till någon av våra skogsplatser

Torsdag: Gruppverksamhet i mindre grupper med olika aktiviteter

Fredag: Sagans land

10.00 Utelek på vår fantastiska och kreativa gård. Där finns det något som passar alla.

11.30 Lunch som serveras och lagas i förskolans kök. All mat lagas från grunden och vi försöker att utgå från närproducerade varor. Varje måltid innehåller rikligt med grönsaker och frukt.

12.15 Dags för vila. Många barn är trötta och behöver sova, en del inomhus och en del i kärror utomhus. De äldre barnen lyssnar på en saga.

13.00-14.30 Utelek eller innelek. Spel, pussel, målning och skapande aktiviteter i vår ateljé, rollek i vår lilla stuga m.m.

14.30 Sång och musikstund.

14:45 Vi äter mellanmål.

15.15  Varierande aktiviteter ute eller inne och barnen avslutar sin dag allt eftersom.

17.00 Fruktstund för de barn som är kvar.

17.30 Stänger Skruven.