Vi tillbringar mycket av vår tid utomhus. Vi leker och lär i vår närmiljö och vi anpassar utomhusvistelsen efter väder och årstid, men framförallt efter barnen.

Då förskolan är belägen i naturnära miljö är detta ett självklart inslag i vår verksamhet. Djur och växtlivet finns omkring oss och fångar ständigt barnens intresse.

Vi arbetar med naturen som verktyg och resurs. Vi vill ge barnen många naturupplevelser och uppmuntra dem till att utmana sina egna tankar. Skogsutflykter är en given aktivitet i vår verksamhet.

Vi vill också kunna ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vår vardag och utforska hur enkel teknik fungerar. Vi jobbar med bygg- och  konstruktionslek, så som lego, kaplastavar, byggklossar m.m. Vi skapar och exprimenterar med olika material och kreativiteten flödar.

Matematik introduceras i de dagliga vardagsaktiviterna och på så vis finns matematiken med oss hela tiden. Vid måltiderna, dukning, fruktstund, sagostund, skogsutflykter och samlingar. Vi strävar efter att barnen ska utveckla sin förståelse för rum, form, läge, riktning och grundläggande egenskaper hos antal, mängder, talbegrepp med mera.

Vår mattehörna