Barnet    Förälder/Föräldrar

    Vårdnadshavare 1


    Vårdnadshavare 2