Att vara medlem
Föräldrarna till de barn som erbjuds plats hos oss blir medlemmar i Föräldrakooperativet Skruven ekonomisk förening. Tillsammans driver föreningens medlemmar förskolan.

Till medlemskapet tillkommer vissa åtaganden, bland annat utses en styrelse som har det övergripande ansvaret för föreningen. Styrelsearbetet och att vara medlem ger möjlighet till insyn, delaktighet och påverkan.

Föreningen ansvarar för driften av verksamheten vilket leder till viss arbetsplikt. Arbetsplikten innebär bl.a. städning av förskolans lokaler enligt ett uppsatt schema och att delta på föreningens medlemsmöten.

Föreningen har ett arbetsgivaransvar gentemot den anställda personalen.

Alla nya familjer tilldelas en fadderfamilj som är välbekant med förskolans regler och rutiner. Fadderfamiljen tar den första kontakten och kan svara på frågor och hjälpa till under den första tiden på förskolan.

Sammanställning av medlemsuppdrag

  • Daglig städning av förskolan enligt schema
  • Storstädning tillsammans med övriga medlemmar två gånger per år.
  • Medlemsmöte en gång per månad
  • Gräsklippning på förskolans gård 1-2 gånger per sommar.
  • Därutöver engagemang i olika arbetsgrupper efter behov.