Att vara medlem
Vårdnadshavarna till de barn som erbjuds plats hos oss blir medlemmar i Föräldrakooperativet Skruven Ekonomisk Förening. Att ha sina barn på en förskola i form av ett föräldrakooperativ innebär att du som vårdnadshavare driver förskolan tillsammans med de andra medlemmarna.

Till medlemskapet tillkommer vissa åtaganden, bland annat utses en styrelse som har det övergripande ansvaret för föreningen. Styrelsearbetet och att vara medlem ger möjlighet till insyn, delaktighet och påverkan.

”Tänk att vi får vara en så stor del av våra barns förskoletid!”
– Förälder

Föreningen (medlemmarna) ansvarar för driften av huset och gården. Detta leder till vissa arbetsuppgifter som  innebär bl.a. vårstädning och höststädning samt att delta på föreningens medlemsmöten.

Föreningens styrelse kallas huvudman och har ett arbetsgivaransvar gentemot den anställda personalen.

Sammanställning av medlemsuppdrag

  • Höststädning och Vårstädning tillsammans med övriga medlemmar. Förskolan storstädas inomhus och utomhus. Ibland utförs olika reparationer eller så skapas något som barn och personal har önskemål om till verksamheten. Grillen är tänd och vi har en trevlig lunch tillsammans.
  • Medlemsmöte ca 2 ggr/ termin
  • Gräsklippning 1-2 gånger per sommar. Snöskottning hjälps vi åt med på vintern.
  • Utöver punkerna ovan har vi ett rullande schema med ansvar för att köra iväg återvinning, samt att medlemmarna hjälps åt att åtgärda brister som uppstår i och kring fastigheten.