Att vara medlem
Föräldrarna till de barn som erbjuds plats hos oss blir medlemmar i Föräldrakooperativet Skruven ekonomisk förening. Tillsammans driver föreningens medlemmar förskolan.

Till medlemskapet tillkommer vissa åtaganden, bland annat utses en styrelse som har det övergripande ansvaret för föreningen. Styrelsearbetet och att vara medlem ger möjlighet till insyn, delaktighet och påverkan.

Föreningen ansvarar för driften av huset och gården. Detta leder till vissa arbetsuppgifter som  innebär bl.a. vårstädning och höststädning samt att delta på föreningens medlemsmöten.

Föreningens styrelse kallas  huvudman och har ett arbetsgivaransvar gentemot den anställda personalen.

Alla nya familjer tilldelas en fadderfamilj som är välbekant med förskolans  rutiner. Fadderfamiljen tar den första kontakten och kan svara på frågor och hjälpa till under den första tiden på förskolan.

Sammanställning av medlemsuppdrag

  • Höststädning och Vårstädning tillsammans med övriga medlemmar. Förskolan storstädas inomhus och utomhus. Ibland utförs olika reparationer eller så skapas något som barn och personal har önskemål om till verksamheten. Grillen är tänd och vi har en trevlig lunch tillsammans.
  • Medlemsmöte ca 2 ggr/ termin
  • Gräsklippning på förskolans gård 1-2 gånger per sommar.
  • Utöver punkerna ovan har vi ett rullande schema med ansvar för att återvinna förpackningar.