Vi på Förskolan Skruven är medvetna om lekens grundläggande betydelse för barns utveckling och lärande. Vi prioriterar leken och anser att den är den viktigaste vägen och en förutsättning för barns utveckling.

Vi strävar efter att skapa en tillåtande atmosfär som präglas av värme, humor och öppenhet och som uppmuntrar barns kreativitet, nyfikenhet och fantasi.

Vi fantiserar och leker tillsammans med barnen och uppmuntrar dem till att utveckla sin föreställningsvärld. I leken bearbetar vi upplevelser och funderingar omkring livet med mera.

Vi dramatiserar tillsammans med barnen med olika rollspel, repliker, gester och klädsel.

Vi visar barnen respekt och ger dem tid och rum för lek i alla former.