Språk och kommunikation går som en röd tråd genom hela verksamheten. Vi använder medvetet olika rutinsituationer för att stimulera barnens språkutveckling.

Rim, ramsor och språklekar används också medvetet i detta syfte. Barnen har tillgång till fakta- och sagoböcker för att själva kunna titta i eller så läser vi för barnen. Vi väcker barnens intresse för bokstäver och siffror genom bilder som finns uppsatta på väggarna.