Hos oss har vi en fantastisk, stimulerande och kreativ utemiljö.

Vi bemöter alla barn utifrån den individ de är med olika personligheter och arbetar med att den pedagogiska utemiljön ska vara tillåtande och utmanande för alla barn.

På vår gård ges alla barn möjlighet till lärande och utveckling. Genom utevistelsen får barnen möjlighet att röra sig obehindrat och material som bollar, rockringar, hopprep och redskap för att träna upp balansen finns tillgängligt. Vi har en koja, båt och en kiosk som stimulerar till rollek. Gården har många små och stora utrymmen som kan leda till lek i större grupp, eller om man vill, lite lugn och ro.