Genom lust och glädje bygger vi vår verksamhet. Vi vill att det skall vara roligt för alla att gå till vår förskola!

Vår värdegrund bygger på ett demokratiskt förhållningssätt och arbetssätt. Empati, glädje, nyfikenhet, hänsyn, respekt och ansvar ska utgöra grundstenarna.

Vi ser, lyssnar och vägleder ditt barn. Barnens nyfikenhet, intresse och lust till kunskap är det som för vårt pedagogiska arbete framåt.

Vi har ett arbetssätt som bygger på en tro på barnens möjligheter och en övertygelse om att alla barn föds rika, intelligenta och med en stark drivkraft att utforska världen.

Läroplanen för förskolan ligger naturligtvis som grund för vår verksamhet.

Två viktiga ledord är utforskande och delaktighet och det innebär för oss att vi utgår från att alla barn kan lära på sitt eget sätt och efter sin egen förmåga. Genom sina intressen lär sig barnen nya saker och inspirerar varandra.

Till vår hjälp har vi ett verktyg som kallas pedagogisk dokumentation. Reflektion sker kring dokumentationen mellan barn och personal. På så vis synliggörs barnens förutsättningar, förmågor och intressen.

Vi planerar verksamheten utifrån barnens tankar, behov och kunnande.

Dokumentationen är också till för dig som förälder, så att du kan vara delaktig i ditt barns vardag.

Vi arbetar kontinuerligt med miljön på förskolan och vi försöker i möjligaste mån även här att följa barnens intressen. Miljön ska vara intressant och utvecklande och väcka lust och nyfikenhet hos barnen.