Språk och kommunikation

Språk och kommunikation går som en röd tråd genom hela verksamheten. Vi använder medvetet olika rutinsituationer för att stimulera barnens språkutveckling. 

Rim, ramsor och språklekar används också medvetet i detta syfte. Barnen har tillgång till fakta- och sagoböcker för att själva kunna titta i eller så läser vi för barnen. Vi väcker barnens intresse för bokstäver och siffror genom bilder som finns uppsatta på väggarna.

Comments are closed.